Archive for 14 mei 2014

ANBI

De Belastingdienst heeft op 4 april 2014 het platform Kerk & Israel formeel erkend als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat betekent dat giften aan het platform in principe aftrekbaar bij uw opgave van loon- of inkomstenbelasting.

 …