Archive for 18 oktober 2013

Erik Borgman, Onvermijdelijk pijnlijk – waarheid als blijvende inzet van het meningsverschil

Erik Borgman

Onvermijdelijk pijnlijk – waarheid als blijvende inzet van het meningsverschil

Studiedag Kerk en Israël: Machlóket: de kracht van het meningsverschil

Bergkerk, Amersfoort, 14 oktober 2013

  Ik weet niet helemaal waaraan ik de eer dank hier te staan. In de stroom echter binnen de christelijke traditie waartoe ik behoor, is het de gewoonte op de vraag ‘wat wil je?’ te antwoorden: ‘Gods barmhartigheid en die van jullie’. Alleen omdat ik op deze barmhartigheid vertrouw, durf ik hier iets te zeggen over machlóket en de kracht van het meningsverschil.

Machloket. Bijdrage van rabbijn Dr. Zvi C. Marx

 

Samenvatting van de presentatie door Rabbijn Dr. Tzvi Marx

tijdens de studiedag van het Platform Appèl Kerk en Israël te Amersfoort 14 oktober 2013.

 Machloket (meningsverschil, interpretatieverschil) toegepast op twee teksten uit het Nieuwe Testament: de wijze waarop christenen deze teksten verstaan en de wijze waarop Joden deze teksten interpreteren.

1.         In de Mishna, Pirkei Avot (Spreuken der Vaderen 2e eeuw CE) wordt het concept van: machloket le’sjem sjamajiem, “een meningsverschil gericht tot de hemel”geïntroduceerd.…

Studiedag “Machlóket De kracht van het meningsverschil” op 14 oktober 2013

De Stichting Platform Appèl Kerk en Israël organiseerde deze dag in de Bergkerk te Amersfoort.

De kracht van het meningsverschil

Is de tekst van heilige boeken zoals Bijbel en Koran het letterlijke woord van God en dus onaantastbaar of vraagt die tekst om interpretatie in het licht van veranderende tijden en omstandigheden? Die kernvraag riep in dagblad Trouw afgelopen juli de nodige discussie op. Aanleiding was een hartenkreet van  praktisch theoloog Ruard Ganzevoort richting moslims om de problematische teksten in de Islam kritisch te benaderen, als enige manier om religieuze fanaten te “ontwapenen”. …