Archive for 6 november 2012

Lezing dr. Tzvi Marx – Recht en genade in de Joodse traditie

5 nov 2012 Rabbijn Dr. Tzvi Marx Studiedag Platform Kerk en Israel,    in Deventer

                Recht en Genade (Compromis) in de Joodse traditie

Overzicht moderne geschiedenis Palestina, Israel

24 jul 1922 Mandaat voor Palestina, Volkenbond, art.1 “Joodse nationale thuis”, ondanks het ontbreken van het Oost-oever, accepteren de Joden dit plan. [Arabieren reageren met massale staking en geweld]                                                                                     

7 juli 1937 Koninklijke commissie olv Lord Peel- adviseren partitie plan, Joden accepteren het [Arabieren reageren met terreur en geweld tot 1939]

29 nov 1947 VN (UNSCOP- UN Special Comittee On Palestine) Resolutie 181, 33 stemde voor, 13 tegen, 10 stemde niet: Joodse Agentschap (Jewish Agency) namens de Joden accepteerden het (met pijn in hun hart).…

Verslag studiedag GENADE IS NOG GEEN RECHT op 5 november 2012 in Deventer

GENADE IS NOG GEEN RECHT

Over de spanning tussen recht en genade vanuit Joodse en Christelijke visie

In de sfeervolle synagogezaal van de Deventer sjoel hebben de aanwezigen zich gebogen over dit belangrijke thema. Immers, ook in de discussie over de rechten van Joden en Palestijnen wordt vaak  een beroep gedaan op de achterliggende religieuze opvattingen. Men vraagt genade voor elkaars rechten, maar er is sprake van een zekere spanning  als twee partijen  dezelfde rechten claimen. …

Studiedag “Genade is nog geen recht” op 5 november 2012

De ondertitel van deze dag luidde: ‘Recht en genade vanuit Joodse en christelijke visie’.

Zowel Joden als Palestijnen doen in het conflict om bestaansrecht in Israël een beroep op recht en rechtvaardigheid vanuit hun religieuze traditie. God is rechtvaardig, maar ook barmhartig. Hetzelfde geldt voor de islam, maar wij beperken ons vandaag tot eerder genoemde tradities. Zouden die twee tradities ook mogelijkheden in zich bergen om tot een oplossing te komen?…