Archive for 6 juli 2012

Doelstellingen

In de bijlage vindt u doel- en taakstelling van de Stichting Platform Appél Kerk en Israël.

Doelst. Appèl