Zuid Afrika is geen model voor Israël.

In een interview met mevrouw Braam in de Verdieping van het dagblad TROUW op 1 juni stelt ze dat een Twee staten oplossing in Israël en de Palestijnse gebieden gelijk staat aan apartheid.

Onze reactie:
Als intro schrijft Jak Verwaal:

Mevr Braam vergeet te vermelden dat de Westbank tussen 1949 en 1967 ‘Judenrein’was, tevens onleefbaar voor Samaritanen, Christenen en moslims met een afwijkende mening. In 1964 is de PLO in Jeruzalem opgericht om ook het restant van het voormalige mandaatgebied Palestina op gelijke wijze vorm te geven.…

Lees meer ...

Nieuwsbrief 37

Wat kunt u in deze Nieuwsbrief verwachten:
Een verslag en de lezingen van de studiedag met als thema: Bestaat Amalek nog? Amalek, van volk tot concept.
Onze alternatieve Israëlnotitie als reactie op die van de PKN.
Aankondiging van de vernieuwde website Joods Christelijke Dialoog .
De vermelding van nieuwe boeken.
Een nieuw project in Israël waar we onze bijdragen aan kunnen geven.

Nieuwsbrief 37

Lees meer ...

Studiedag 15 april 2024 – Thema: Amalek, van volk tot concept.

Verslag studiedag 15 april 2024 Bilthoven
Thema Amalek, van volk of concept.

We kijken terug op een zeer geslaagde studiedag met een hoge opkomst. Beide inleiders hadden een boeiend en actueel betoog waarin voor de toehoorders veel nieuwe inzichten aangedragen werden. Tzvi begon met een indringende vraag aan de wereld: waarom haten jullie ons? De Joden hebben zoveel in de wereld bijgedragen, kunst muziek, wetenschap. We hebben jullie Jezus gegeven. Waarom kunnen jullie ons niet bedanken?…

Lees meer ...

Nieuw donateursproject in Israël.

Als Platform zijn we al wat langer op zoek naar een nieuw project dat Joden en Palestijnen ten goede komt en waaraan we graag, met hulp van onze achterban, financiële steun willen verlenen. Door een persoonlijk contact zijn we uitgekomen bij het voedselproject “Kulna” dat opgezet is door een docent van de Middelbare School van het Shalom Hartman Instituut in Jeruzalem. Zijn naam is Drori Jeshua. Naast zijn werk als docent zamelt hij voedsel in voor allerlei doelgroepen.…

Lees meer ...

Nieuwe Israëlnota van de PKN.

Op 19 april 2024 bracht de Generale Synode van de PKN een nieuwe Israëlnota uit onder de titel:
Uw Koninkrijk kome. Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen.
Bijdrage tot bezinning en heroriëntatie en handreiking voor gesprek.
U kunt deze nota vinden op de website van de PKN.
De vorige was de IP-nota uit 2008.
Op 22 april en 21 mei j.l. nodige de Protestantse Raad een aantal organisaties uit werkzaam op het gebied van de Joods-christelijke relaties om met elkaar van kritisch van gedachten te wisselen over deze nieuwe conceptnota.…

Lees meer ...

Leerhuis Eindhoven seizoen 2024-2025

Worstelen met een tekst
Worstelen met God
Worstelen met een rabbijn

In het leerhuis in Eindhoven gebeurt het. En het mooie is dat je er geen blauw oog bij oploopt. Je wordt er wel wijzer van.

In het leerhuis ontmoeten predikanten en andere geïnteresseerden elkaar om te lernen en te discussiëren over teksten uit TeNaCH, het Eerste Testament uit de Bijbel, onder de bezielende leiding van rabbijn Tzvi Marx.

Zie de flyer met het programma:

Flyer Leerhuis Eindhoven – 2024-2025

Lees meer ...

Werkdefinitie antisemitisme Eur. Parlement

Antisemitisme- werkdef. Eur parl.

En de verklaring van de Evangelische Kirche in Duitsland:
Antisemitisme_verklaring EKD_ 2017

Lees meer ...