Studiedag 23 april 2018

“MET JEZUS KRIJG JE ZIJN VOLK ERBIJ” – Studiedag 23 april 2018

Jezus is niet van de kerk, maar van Israël. Als kerk praten wij over Jezus alsof hij één van ons is, maar kennen wij hem eigenlijk wel? Heel zijn doen en denken, zijn leren en vieren waren Joods. Het goede nieuws dat hij bracht is het goede nieuws van Israël. Jezus volgen, zou dus de vraag moeten oproepen:wat heeft Israël te zeggen dat de kerk moet horen?  In plaats daarvan heeft de kerk eeuwenlang in tegenstellingen gedacht: evangelie versus “wet”, Jezus versus de Farizeeën, de kerk als het ware Israël. Alsof Jezus los van Israël te begrijpen zou zijn.

Deze zelfkritische vragen stelt de bekende Amerikaanse theoloog Paul van Buren (1924 – 1998) in zijn boek

“A Christian Theology of the People Israel”. Weerslag van jarenlange intensieve dialoog met de rabbijnen van het Shalom Hartman Institute in Jeruzalem.  Hij ziet het als de plicht van de kerk om te luisteren naar het getuigenis van Israël over God.

Op deze studiedag staat de indringende vraag van Paul van Buren centraal:

Zijn we bereid Jezus als Jood te ontmoeten, te midden van zijn volk, ook als dat vragen oproept over de vanzelfsprekendheden in onze christelijke traditie?

Ochtendprogramma met:

Rabbijn Lody van de Kamp. Rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.) is onder meer lid van het curatorium van het Joods Studiecentrum in Leiden, lid van het Strategisch Netwerk “Radicalisatie en Polarisatie van de stad Amsterdam” en auteur van o.a. “Sara, het meisje dat op transport ging”, “Weeskinderen”, “Oorlogstranen”, “Alleen”, “Dagboek van een verdoofd rabbijn”, “De Joodse slaaf”.

Drs. Kees de Vreugd. Kees de Vreugd studeerde theologie in Utrecht en Jeruzalem, is lid van het Platform Appèl Kerk en Israël, eindredacteur van het tijdschrift “Israël en de Kerk” en pastoraal medewerker in de Hervormde Gemeente Ede.

In het middagprogramma Meet &Greet in kleine groepen.

Luisteren naar Israël laat teksten anders klinken. De praktijk leert dat predikanten het soms lastig vinden om de “ontdekkingen” uit het leerhuis in de gemeente te introduceren. Wat maak je los? Daarom is er in de middag gelegenheid om in kleine groepen praktijkervaringen te horen van dominees die de sprong hebben gewaagd en gemeenteleden die er getuige van waren/zijn.

In de bijlage vindt u het complete programma voor deze dag:

Uitnodiging en program

Download PDF Download pdf

Comments are closed.