Landelijke dag op dinsdag 7 maart 2017

Het Platform organiseerde een landelijke dag op dinsdag 7 maart 2017 in de Bethlehemkerk te Arnhem voor leden van de werkgroepen Kerk en Israël en andere belangstellenden.

Het thema was: “Tussen feiten en fabels – Israël in de media”.    

We mochten meer dan 80 mensen verwelkomen op wat een geslaagde dag kan worden genoemd.

De bijdragen van de sprekers vindt u hieronder en op de pagina ‘lezingen’.

De bedoeling van deze dag was om de algemene berichtgeving over Israël kritisch onder de loep te nemen aan de hand van actuele voorbeelden uit de media.…

Lees meer ...

Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels

De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem stelt u graag in kennis van de nieuwe publicatie: Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels – vroegkerkelijke geschriften nader bekeken.

Tijdens de synodevergadering van de Protestantse Kerk op 17 en 18 november a.s. zal de jaarlijkse brainstormsessie worden gehouden over de korte termijn agenda van de synode. Voor deze agenda, zo is eerder uitgesproken, is onder meer bepalend de ‘agenda van de kerk’ die geconcentreerd is rond de thema’s geloof en geloofsgemeenschap.…

Lees meer ...

Petitie UNESCO

Wellicht ten overvloede, maar graag aandacht voor onderstaande.

Afgelopen week heeft de UNESCO (de internationale wereld erfgoed instantie) besloten dat de Joden niets met het tempelplein en ook niet met de klaagmuur in Jeruzalem te maken hebben. Dit is door de UNESCO commissie besloten. Hier zitten voornamelijk vertegenwoordigers van moslimlanden in.
Het tempelplein en de Klaagmuur worden vanaf nu formeel alleen met een Arabische naam aangegeven. Door deze actie wordt wereldwijd de Joodse relatie met de tempel en dus ook die van ons als christenen met Jeruzalem ontkend.
Lees meer ...

Het antisemitisme van onze tijd

Het muterende virus

Door rabbi lord Jonathan Sacks

Inleiding:

Op 27 september 2016 gaf voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, rabbi lord Jonathan Sacks een speech in het Europees parlement over de toekomst van de Joodse gemeenschappen in Europa. Het NIW vertaalde die tekst voor u: ‘Antizionisme is het antisemitisme van onze tijd.’

De haat die begint met Joden, eindigt nooit met Joden. Dat is wat we vandaag de dag goed moeten begrijpen.…

Lees meer ...

In Memoriam Elie Wiesel

Sjoa-chroniqueur Elie Wiesel overleden

Auteur: David de Leeuw in NIW

Inleiding:

Op 87-jarige leeftijd is zaterdag 2 juli in New-York de wereldbefaamde Sjoa-overlevende, schrijver, professor, mensenrechtenactivist en Nobelvredesprijswinnaar Elie Wiesel overleden. Wiesel schreef het standaardwerk ‘Night’ over zijn ervaringen in de Holocaust en streed zijn leven lang tegen een herhaling van deze ontmenselijking.
‘A-7713’ tatoeëerden de nazi’s in de linkerarm van de jonge Elie. Hij gaf geen krimp toen zijn vader in Buna, een werkkamp bij Auschwitz, door kampbeulen met een ijzeren staaf in elkaar geslagen werd.…

Lees meer ...