Links

Hieronder vindt u links naar andere websites met informatie en/of nieuws.

Actualiteiten en achtergronden Midden-Oosten

Haaretz.com http://www.haaretz.com
ADL.org http://www.adl.org
The Jerusalem Post http://www.jpost.com
The Israel Project http://www.theisraelproject.org
Missingpeace.eu http://missingpeace.eu/nl/

Site met links naar diverse Israëlische vredesgroepen

Over de geschiedenis van het conflict in het Midden Oosten en allerlei actuele zaken http://www.israel-palestina.info
Project Aladin: een project om kennis van de Sjoa te verspreiden en zo antisemitisme en andere vormen van discriminatie te bestrijden http://www.projetaladin.org/

Overige sites

Onopgeefbaar verbonden http://www.onopgeefbaar.nl/
Stichting CDA – Israël http://www.cdaenisrael.nl/
Overleg Orgaan Joden en Christenen (OJEC) http://www.ojec.org/
De website van Geert Cogen Stuart https://sites.google.com/site/cohenstuartinfo/Home
Landelijk Dienstencentrum PKN Utrecht (LDC) http://www.pkn.nl/
Katholieke Raad voor Israël http://www.kri-web.nl/
Christenen voor Israël http://www.christenenvoorisrael.nl/
Nes Ammim http://www.nesammim.nl/
Stichting COME (Communicatie Middle-East) http://www.stichting-come.nl/
Neve Shalom – Wahat al Salam (Oase van Vrede) http://www.nswas.nl/
Startpagina als toegang tot veel joodse websites http://www.jodendom.pagina.nl/
Stichting PaRDes, voorheen: Folkertsma Stichting voor Talmudica http://stichtingpardes.nl
Joods Historisch Museum http://www.jhm.nl/
Anne Frankstichting http://www.annefrank.nl/
Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) http://www.cidi.nl/
Leerhuis “De Valkenburcht” http://www.leerhuisdevalkenburcht.nl/
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) http://www.nik.nl/
Verbond van Liberaal-religieuze Joden http://www.ljg.nl/
De Joodse omroep http://www.omroep.nl/nikmedia
Genootschap Nederland-Israël http://www.genootschap-nederland-israel.nl/
Zinweb http://www.zinweb.nl/
WAAR http://www.waarnet.nl/
Kesjercursus van stichting Shoresh http://www.shoresh.nl/