Archive for Algemene informatie

OJEC WEEKEINDE maart 2018

Van het OJEC ontvingen wij het verzoek onderstaand weekeinde via onze website bij u bekend te maken. Uiteraard voldoen wij graag aan dit verzoek.

Het OJEC – Overlegorgaan Joden en Christenen – organiseert op 9 en 10 maart 2018 haar jaarlijkse Leren-en-Vierenweekend.

Broeder/Zustertwist – de relatie tussen Jodendom en Christendom bekeken vanuit het paradigma van de rivaliteit tussen broers en zussen. Dit thema is geïnspireerd door het boek van Jonathan Sachs, Not in God’s Name (Nederlandse vertaling Niet in God’s Naam, verschenen bij uitgeverij Kok).…

Huishoudelijk reglement Platform

Stichting Platform Appèl Kerk en Israël

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAEL

Ontstaan

Artikel 1

  1. De stichting Platform Appèl Kerk en Israël is een voortzetting van het sinds 2002 bestaande Platform Appèl Kerk en Israël.
  2. De stichting is bij notariële acte opgericht op 3 april 2014

Lidmaatschap

Artikel 2

  1. De stichting kent geen leden.
  2. De stichting kent sympathisanten. Het zijn allen voorgangers dan wel leden van de Protestantse Kerk in Nederland die het werk en de doelstellingen van de stichting steunen.

Een YouTube-filmpje: méér dan zomaar een mening

Om te voorkomen dat je eenzijdig wordt:

https://www.youtube.com/watch?v=YzCAqXrBGtU

 

Download PDF Download pdf

Doelstellingen

Hier vindt u de doelstellingen van het Appél Kerk en Israël.

Over de doelstelling

Download PDF Download pdf