OJEC WEEKEINDE maart 2018

Van het OJEC ontvingen wij het verzoek onderstaand weekeinde via onze website bij u bekend te maken. Uiteraard voldoen wij graag aan dit verzoek.

Het OJEC – Overlegorgaan Joden en Christenen – organiseert op 9 en 10 maart 2018 haar jaarlijkse Leren-en-Vierenweekend.

Broeder/Zustertwist – de relatie tussen Jodendom en Christendom bekeken vanuit het paradigma van de rivaliteit tussen broers en zussen. Dit thema is geïnspireerd door het boek van Jonathan Sachs, Not in God’s Name (Nederlandse vertaling Niet in God’s Naam, verschenen bij uitgeverij Kok). Hij schetst daarin de rivaliteit tussen Jodendom en Christendom, en in de zijlijn Islam, onder de noemer van sibling rivalry, op basis van de verhalen in Beresjiet/Genesis, over aartsvaders en hun kinderen (de broers Ismaël en Izaäk, Jakob en Esau, en Jozef en zijn broers).

Michaël Elias zal een inleiding verzorging vanuit het denken van René Girard over psychische processen die spelen tussen zussen en broers.

Dineke Havinga zal ons vervolgens begeleiden in het uitwerken van de thematiek door middel van een ‘familie-opstelling’. Waar sta jij in het krachtenveld van Jodendom en Christendom, kijkend naar de verhalen van de bijbelse broers?

Drs. Dineke Havinga is een ervaren Klinisch Pastoraal Trainer en oud-Nes Ammimer vertrouwd met de thematiek van de Joods-christelijke ontmoeting.

Dr. Michaël Elias is taalkundige, was voorzitter van de Girard Studiekring, zat in het bestuur van Nes Ammim en hield eerder presentaties voor het OJEC.

Verder o.a. medewerking van dr. Leo Mock.

Datum: Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018.

Plaats: Conferentieoord Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet.

Tijd: 17.30 uur vrijdagavond tot 20.00 uur zaterdagavond.(Kosjer eten mogelijk; bij opgave aangeven).

Prijzen:

  • 145 euro, voor één persoon, maaltijden inclusief overnachting
  • 75 euro, voor kinderen en studenten
  • 55 euro, voor daggasten

Meer informatie en aanmelding: Petra van Schelven-van de Wetering, 0252-676266, leren.vieren@gmail.com.

Download PDF Download pdf

Comments are closed.