Ons protest tegen Conferentie van de `Palestinians in Europe’ te Rotterdam

De Werkgroep WA.A.R. (Werkgroep voor Accuratesse en Authenticiteit in Reportages) maakte ons attent op een conferentie van bovengenoemde organisatie, welke op 15 april te Rotterdam gehouden zal worden. Een verontrustende gebeurtenis waar wij u graag deelgenoot van willen maken en waartegen u, als het in uw vermogen ligt, bij de burgemeester van Rotterdam, bezwaar kunt maken. (Zie een voorbeeldbrief helemaal onderaan dit bericht)

Het Platform heeft haar bezwaar tegen deze conferentie middels een brief aan de burgemeester kenbaar gemaakt.…

Lees meer ...

Landelijke dag op dinsdag 7 maart 2017

Het Platform organiseerde een landelijke dag op dinsdag 7 maart 2017 in de Bethlehemkerk te Arnhem voor leden van de werkgroepen Kerk en Israël en andere belangstellenden.

Het thema was: “Tussen feiten en fabels – Israël in de media”.    

We mochten meer dan 80 mensen verwelkomen op wat een geslaagde dag kan worden genoemd.

De bijdragen van de sprekers vindt u hieronder en op de pagina ‘lezingen’.

Wij hopen dat ze u verder kunnen hepen in wat soms een dicht bos van verwarring is tussen feiten en fabels als het gaat om de berichtgeving over Israël.…

Lees meer ...

Het antisemitisme van onze tijd

Het muterende virus

Door rabbi lord Jonathan Sacks

Inleiding:

Op 27 september 2016 gaf voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, rabbi lord Jonathan Sacks een speech in het Europees parlement over de toekomst van de Joodse gemeenschappen in Europa. Het NIW vertaalde die tekst voor u: ‘Antizionisme is het antisemitisme van onze tijd.’

De haat die begint met Joden, eindigt nooit met Joden. Dat is wat we vandaag de dag goed moeten begrijpen.…

Lees meer ...

De kwestie Blok en Kairos-Sabeel.

Beste mensen,

Hieronder vindt u een brief van de Stichting Platform Appèl Kerk en Israël aan het moderamen van de PKN over de antisemitische uitspraken van de heer Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel (een fusie van Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina) en onze bezwaren tegen de steun van de PKN aan de anti-Joodse instelling Sabeel. Zie ook onder onze brief het persbericht van Likoed Nederland. Voor alle duidelijkheid wijzen we er op dat in dat persbericht sprake is van een islamitische organisatie die Sabeel Nederland heet.…

Lees meer ...

PKN: breek met anti-Joodse Sabeel

Dinsdag, Februari 14, 2017

Persbericht van Likoed Nederland, 14 februari 2017.

De poster van de bijeenkomst van Sabeel met salafisten (bron: De Limburger)

Recent kwam de Nederlandse tak van de anti-Israëlische christelijke groepering Sabeel weer in het nieuws, door een reeks van antisemitische uitingen door de Nederlandse voorzitter Kees Blok.

Deze uitingen werden nota bene in de Vredesweek gedaan. Dan moet je wel heel ver heen zijn, als je denkt dat je vrede bevordert door racisme te verspreiden.…

Lees meer ...

Nieuwsbrief 27 – januari 2017

Nieuwsbrief 27_januari 2017

Download PDF Download pdfLees meer ...

Nieuwsbrief 26 – juni 2016

Nieuwsbrief 26_juni 2016

Download PDF Download pdfLees meer ...