Het antisemitisme van onze tijd

Het muterende virus

Door rabbi lord Jonathan Sacks

Inleiding:

Op 27 september 2016 gaf voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, rabbi lord Jonathan Sacks een speech in het Europees parlement over de toekomst van de Joodse gemeenschappen in Europa. Het NIW vertaalde die tekst voor u: ‘Antizionisme is het antisemitisme van onze tijd.’

De haat die begint met Joden, eindigt nooit met Joden. Dat is wat we vandaag de dag goed moeten begrijpen.…

Lees meer ...

Lezingen studiedag 22 november 2016: Erasmus was geen humanist !?

imgl4313Op dinsdag 22 november  organiseerde de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël zijn jaarlijkse studiedag met als thema: Erasmus was geen humanist!?

In dit Erasmusjaar vroegen wij ons af: Wat voor humanist was Erasmus eigenlijk. Immers uit de vele brieven die we van hem kennen, blijkt dat hij zo zijn voorkeuren had als het om de humane moraal ging. Was hij wel de humanist zoals wij in onze tijd dat begrip inkleuren?…

Lees meer ...

STEUN VOOR ALTERNATIEF PROJECT PALESTIJNSE CHRISTENEN

Foto TASS SAADA 002Op initiatief van de stichting Platform Appèl Kerk en Israël steunt Kerk in Actie van de PKN met ingang van 2015 een tweede project van Palestijnse christenen en wel ‘Seeds of Hope’ in Jeruzalem van de bekende Palestijnse christen Tass Saada.

Kerk in Actie steunt financieel en moreel al vele jaren de Palestijnse organisatie Sabeel, maar vanwege de negatieve houding die Sabeel heeft tegenover Israël en het Joodse volk zijn velen in de PKN daar niet gelukkig mee.…

Lees meer ...

Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels

De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem stelt u graag in kennis van de nieuwe publicatie: Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels – vroegkerkelijke geschriften nader bekeken.

Tijdens de synodevergadering van de Protestantse Kerk op 17 en 18 november a.s. zal de jaarlijkse brainstormsessie worden gehouden over de korte termijn agenda van de synode. Voor deze agenda, zo is eerder uitgesproken, is onder meer bepalend de ‘agenda van de kerk’ die geconcentreerd is rond de thema’s geloof en geloofsgemeenschap.…

Lees meer ...

Petitie UNESCO

Wellicht ten overvloede, maar graag aandacht voor onderstaande.

Afgelopen week heeft de UNESCO (de internationale wereld erfgoed instantie) besloten dat de Joden niets met het tempelplein en ook niet met de klaagmuur in Jeruzalem te maken hebben. Dit is door de UNESCO commissie besloten. Hier zitten voornamelijk vertegenwoordigers van moslimlanden in.
Het tempelplein en de Klaagmuur worden vanaf nu formeel alleen met een Arabische naam aangegeven. Door deze actie wordt wereldwijd de Joodse relatie met de tempel en dus ook die van ons als christenen met Jeruzalem ontkend.
Lees meer ...

In Memoriam Elie Wiesel

Sjoa-chroniqueur Elie Wiesel overleden

Auteur: David de Leeuw in NIW

Inleiding:

Op 87-jarige leeftijd is zaterdag 2 juli in New-York de wereldbefaamde Sjoa-overlevende, schrijver, professor, mensenrechtenactivist en Nobelvredesprijswinnaar Elie Wiesel overleden. Wiesel schreef het standaardwerk ‘Night’ over zijn ervaringen in de Holocaust en streed zijn leven lang tegen een herhaling van deze ontmenselijking.
‘A-7713’ tatoeëerden de nazi’s in de linkerarm van de jonge Elie. Hij gaf geen krimp toen zijn vader in Buna, een werkkamp bij Auschwitz, door kampbeulen met een ijzeren staaf in elkaar geslagen werd.…

Lees meer ...

Afscheid Meindert Leerling

Afscheid M_03Op 1 september hebben we officieel afscheid genomen van Meindert Leerling als lid van het Appèl. Vanaf 2010 heeft Meindert zich ingezet voor het platform. Door zijn ziekte kwam daar helaas een eind aan, al blijft hij ons op afstand volgen. Tijdens een gezellig samenzijn op zijn kamer in Bergambacht roemde voorzitter Hans Vermeulen Meinderts vermogen om contacten te leggen en geduldig en vasthoudend te lobbyen, waardoor binnen de PKN steun voor een alternatief project als Seeds of Hope van de grond is gekomen Afscheid M_01IMG_0629– een ‘kleine revolutie’, noemde iemand bij Kerk in Actie dat.…

Lees meer ...