Landelijke dag op dinsdag 7 maart 2017

Het Platform organiseert een landelijke dag op

Dinsdag 7 maart 2017 (11-15 uur) in de Bethlehemkerk, Honigkamp 25, 6826 PM te Arnhem

voor leden van de werkgroepen Kerk en Israël en verder alle overige belangstellenden.

U bent van harte welkom. Wek ook anderen op om de Landelijke Dag te bezoeken.

Het thema is: “Tussen feiten en fabels – Israël in de media”.    

Onder ‘Lees meer…’ vindt u uitnodiging en program voor deze dag.…

Lees meer ...

Het antisemitisme van onze tijd

Het muterende virus

Door rabbi lord Jonathan Sacks

Inleiding:

Op 27 september 2016 gaf voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, rabbi lord Jonathan Sacks een speech in het Europees parlement over de toekomst van de Joodse gemeenschappen in Europa. Het NIW vertaalde die tekst voor u: ‘Antizionisme is het antisemitisme van onze tijd.’

De haat die begint met Joden, eindigt nooit met Joden. Dat is wat we vandaag de dag goed moeten begrijpen.…

Lees meer ...

Lezingen studiedag 22 november 2016: Erasmus was geen humanist !?

imgl4313Op dinsdag 22 november  organiseerde de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël zijn jaarlijkse studiedag met als thema: Erasmus was geen humanist!?

In dit Erasmusjaar vroegen wij ons af: Wat voor humanist was Erasmus eigenlijk. Immers uit de vele brieven die we van hem kennen, blijkt dat hij zo zijn voorkeuren had als het om de humane moraal ging. Was hij wel de humanist zoals wij in onze tijd dat begrip inkleuren?…

Lees meer ...

De kwestie Blok en Sabeel.

Beste mensen,

Hieronder vindt u een brief van de Stichting Platform Appèl Kerk en Israël aan het moderamen van de PKN over de antisemitische uitspraken van de heer Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel en onze bezwaren tegen de steun van de PKN aan de anti-Joodse instelling Sabeel. Zie ook onder onze brief het persbericht van Likoed Nederland

Van: Stichting Platform Appèl Kerk & Israël

Aan: Moderamen Protestantse Kerk Nederland, Postbus 8399,

3503 RJ Utrecht

Betreft: affaire Sabeel / Blok

Datum: Nieuw Vennep, 21 februari 2017

Geachte leden van het moderamen,

Andermaal meent de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël u te moeten laten weten, zeer verontrust te zijn over bepaalde ontwikkelingen binnen onze kerk.…

Lees meer ...

PKN: breek met anti-Joodse Sabeel

Dinsdag, Februari 14, 2017

Persbericht van Likoed Nederland, 14 februari 2017.

De poster van de bijeenkomst van Sabeel met salafisten (bron: De Limburger)

Recent kwam de Nederlandse tak van de anti-Israëlische christelijke groepering Sabeel weer in het nieuws, door een reeks van antisemitische uitingen door de Nederlandse voorzitter Kees Blok.

Deze uitingen werden nota bene in de Vredesweek gedaan. Dan moet je wel heel ver heen zijn, als je denkt dat je vrede bevordert door racisme te verspreiden.…

Lees meer ...

Nieuwsbrief 27 – januari 2017

Nieuwsbrief 27_januari 2017

Download PDF Download pdfLees meer ...

Nieuwsbrief 26 – juni 2016

Nieuwsbrief 26_juni 2016

Download PDF Download pdfLees meer ...