Studiedag Appèl – 22 november 2016: Erasmus was geen humanist.

Om alvast in uw agenda te noteren:

Op 22 november aanstaande organiseert het Platform zijn jaarlijkse studiedag. Opnieuw hebben we getracht een actueel thema te zoeken en in het Erasmusjaar was dat niet moeilijk. We nodigen u van harte uit deze dag met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag: Was Erasmus wel een humanist? En als we deze vraag bevestigend kunnen beantwoorden, is de volgende vraag: En wat voor soort humanist was Erasmus dan?…

Lees meer ...

STEUN VOOR ALTERNATIEF PROJECT PALESTIJNSE CHRISTENEN

Foto TASS SAADA 002Op initiatief van de stichting Platform Appèl Kerk en Israël steunt Kerk in Actie van de PKN met ingang van 2015 een tweede project van Palestijnse christenen en wel ‘Seeds of Hope’ in Jeruzalem van de bekende Palestijnse christen Tass Saada.

Kerk in Actie steunt financieel en moreel al vele jaren de Palestijnse organisatie Sabeel, maar vanwege de negatieve houding die Sabeel heeft tegenover Israël en het Joodse volk zijn velen in de PKN daar niet gelukkig mee.…

Lees meer ...

Jozef, een veelkleurige levensweg

Vijf leerhuis bijeeJozef, een veelkleurige levensweg_Leerhuis Afrtnkomsten rond een bijbelverhaal

Het verhaal over Jozef, de dromer met de veelkleurige mantel, is wereldberoemd. Het langste verhaal waarin één persoon centraal staat uit de bijbelse bibliotheek. Verwerkt in films, musical, romans. Over verraad, afgunst, spanning, verleiding, berekening. Maar ook over liefde, betrokkenheid, trouw, verdriet en blijdschap. Afstand en nabijheid, honger en overvloed. Een verhaal met heel veel lagen dat elke lezer confronteert met eigen keuzes. Met de vragen over de eigen levensweg.…

Lees meer ...

Boekbespreking

ANTISEMITISME – actualiteit van een historische ontwikkeling

Auteur: Klaas A.D. Smelik,

Uitgeverij: Garant-Antwerpen-Apeldoorn

ISBN 978-90-441-3287-8

BOEKBESPREKING K. Smelik, AntisemitismeHet zijn de woorden van de subtitel die onmiddellijk de volle – en nuchtere-  aandacht trekken: actualiteit-historisch-ontwikkeling. Die woorden drukken de lezer direct op het hart dat alles, maar dan ook alles wat er over het antisemitisme te zeggen en te doordenken valt, gezegd en gedacht dient te worden binnen het kader van de wereldgeschiedenis, onze hele mensengeschiedenis van bloed, zweet en tranen die de aardbodem waarop wij bestaan de eeuwen door hebben doordrenkt.…

Lees meer ...

Beleidsplan 2016

Doelstelling: in en vanuit het grondvlak van de PKN gestalte geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, zoals verwoord in artikel 1 van de kerkorde.

Bezinning op de bronnen van het christendom, te weten de Joodse traditie en de rabbijnse geschriften. Bestrijding van het antisemitisme door bezinning op de rol van anti-Joodse geschiedenis van de kerk en op doorwerking in kerk en wereld vandaag.

Kritische partner van de Protestantse Kerk in Nederland ten aanzien van de invulling en uitvoering van deze opdracht.…

Lees meer ...

Jaarrekening 2015

Beste mensen,

Onderstaand treft u onze jaarrekening over 2015 aan. Met dank aan onze penningmeester, de heer Jan Post in Nijkerk.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik u erop te attenderen dat de Stichting Platform Appèl kerk en Israël de ANBI status heeft.

Met vriendelijke groet, Hans Vermeulen (secr.)

Jaarrekening 2015

Logo A (2)

 

Download PDF Download pdfLees meer ...